Vertrouwenspersonen RKSV Driel - RKSV Driel

Vertrouwenspersonen RKSV Driel

Vertrouwenspersonen RKSV Driel

Het bestuur van RKSV Driel heeft in december 2015 de functie van vertrouwenspersoon ingesteld. Callista Agema en Rob Snelders zijn gevraagd die rol te gaan vervullen.

Deze functie staat niet op zichzelf, maar vormt een schakel in het beleid om een veilige en beschaafde vereniging te zijn waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt.

In het beleidsplan 2015 – 2019 staat vermeld dat RKSV Driel respect afdwingt door de wijze waarop sportieve prestaties worden geleverd met inachtneming van de basiswaarden: respect, openheid, eerlijkheid, loyaliteit en verantwoordelijkheid. Deze basiswaarden maken onderdeel uit van de gedragscode van RKSV Driel.  In bijlage 1 van het plan worden de gewenste gedragskenmerken uitgeschreven. “ Zo doen wij dat bij RKSV Driel”.

Een vertrouwenspersoon valt niet onder het bestuur of een commissie maar staat los van alles. Op deze manier kan hij/zij onafhankelijkheid garanderen.  Wel vormt hij/zij een belangrijke schakel  tussen speler, trainer, commissies en bestuur.

Mochten  zich situaties voordoen die niet tussen bijvoorbeeld trainer en speler uitgepraat kunnen worden dan kan er sprake zijn van een ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:  seksuele intimidatie; agressie en geweld; pesten; discriminatie; interne criminaliteit.

Het herkennen en voorkomen van ongewenst gedrag is een zaak van de gehele vereniging.

Hoe kan een vertrouwenspersoon hieraan bijdragen?

Hij/zij

  • is binnen de sportvereniging het aanspreekpunt voor iedereen (leden, ouders, vrijwilligers of gasten) die te maken heeft met ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten;
  • behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
  • begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
  • bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties. Is zelf geen hulpverlener;
  • kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag;
  • doet alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk mededeling van de gemelde kwestie aan anderen;      
  • is bereikbaar op een afgeschermd e-mailadres;

Even voorstellen

Mijn naam is Callista Agema.

Mijn gezin en ik wonen sinds 2010 in Driel. Allebei mijn kinderen voetballen bij RKSV Driel.

Als vertrouwenspersoon hoop ik mijn bijdrage te kunnen leveren aan een club waar iedereen met een goed gevoel naartoe gaat en vandaan komt. Zowel op sportief als op het sociale vlak moeten sporters en supporters goed met elkaar omgaan.

Mocht er iemand binnen de club te maken krijgen met ongewenst gedrag dan draag ik graag mijn steentje bij om dit op te lossen.

Callista Agema - Vertrouwenspersoon RKSV Driel Dames

Mijn naam is Rob Snelders,

sinds anderhalf jaar gepensioneerd, gehuwd en vader van 3 volwassen kinderen.

Levenservaring en gepaste afstand ten opzichte van de vereniging zijn voorwaarden voor mij om de rol van vertrouwenspersoon goed te kunnen vervullen.

Ik bied een luisterend oor aan een ieder die daar behoefte aan heeft.

Rob Snelders - Vertrouwenspersoon RKSV Driel Heren

U kunt de vertrouwenspersonen als volgt bereiken:

Callista Agema
Paardenbloem 58, 6665 HE Driel

Telefoon: 06-37 31 09 69
Email: vertrouwenspersoon-dames@rksvdriel.nl

Rob Snelders
Buddinghplein 7, 6665 GA Driel

Telefoon: 06-47 96 33 70
Email: vertrouwenspersoon-heren@rksvdriel.nl 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!