Lidmaatschap beëindigen

Lidmaatschap beëindigen

Opzeggen lidmaatschap:
Opzeggen dient voor 1 juli schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.

Tussentijds opzegging lidmaatschap:
Statutair is bepaald dat het lidmaatschap en daarmee verband houdende contributieverplichting aangegaan wordt voor een geheel seizoen. Bij tussentijdse opzeggingen is een ieder verplicht om de contributie voor een heel seizoen te voldoen.

Voor nieuw aangemelde leden die om verenigings redenen niet binnen een redelijke termijn bij een team ingedeeld kunnen worden, wordt hierop een aanvullende uitzondering gemaakt. 

Voor de hier bedoelde jeugdspelers is opzegging per einde van het lopende kwartaal mogelijk. Dus per 31/3, 30/6, 30/9 en 31/12.

Voor de hier bedoelde seniorenspelers is opzegging per half seizoen mogelijk.
Dus opzegging tegen 31 december en tegen 30 juni.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!