Algemene informatie - RKSV Driel

Algemene informatie

Algemene informatie

Lid worden bij RKSV Driel:
Lid worden is heel eenvoudig. Je kunt je hier online aanmelden


Ledenadministratie:
Boekhoud- en Administratiekantoor Compear 
Neerduist 24
3751 LX  BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
T. 033 - 299 98 14
E. info@compear.nl

Kledingfonds:

  • Per maand betaalt elk spelend lid € 2,00 aan het kledingfonds, conform besluit A.L.V.
  • Niet spelende leden en mini’s betalen niet mee aan het kledingfonds.
  • In het kalenderjaar dat je 6 jaar wordt, begin je vanaf de maand juli te betalen voor het kledingfonds.

 


Contributiebedragen
 Per: jaar maand
Senioren va 19 jr. 210,00 17,50
Onder 19 (voorheen A-junioren) 162,00 13,50
Onder 17 (voorheen B-junioren) 135,00   11,25
Onder 15 (voorheen C-junioren) 135,00   11,25
Onder 13 (voorheen D-pupillen) 126,00   10,50
Onder 11 (voorheen E-pupillen) 126,00   10,50
Onder 9 (voorheen F-pupillen) 126,00   10,50
Onder 7 (voorheen Mini’s) 60,00 5,00
Niet spelende leden   96,00   8,00
     
Dames en meiden vallen ook in deze leeftijdscategorieën. Peildatum is 1 januari.


Betalingswijze:

Contributiebetaling geschiedt maandelijks door middel van een “incasso” door de vereniging. Dit is de meest gunstige manier van betalen! Heeft u bezwaar tegen “incasso”, dan gaan wij er van uit dat u de contributie voor een heel jaar in een keer betaalt. Contributie-informatie en inlichtingen over de wijze van betalen kunt u verkrijgen bij de penningmeester. Het lidmaatschap wordt aangegaan tenminste tot het eind van het seizoen.

Rabobank IBAN: NL28RABO0315120444 BIC: RABONL2U

INGbank IBAN: NL51INGB0003332604 BIC: INGBNL2A

Gezinskorting:
In afwijking van de statuten is door de algemene ledenvergadering van 6 oktober 2014 unaniem ingestemd om te komen tot een gezinskorting voor jeugdleden. Bij meerdere lidmaatschappen per gezin, kan het derde jeugdlid een contributievrijstelling verkrijgen van 50% . Als derde jeugdlid wordt altijd het jongste lid aangemerkt. In aanmerking komen jeugdspelers die op hetzelfde adres zijn ingeschreven als hun ouder(s) c.q. verzorger(s).

De ouders c.q. verzorgers dienen zelf schriftelijk aan te geven wanneer ze van deze regeling gebruik willen maken. De regeling is van toepassing vanaf de eerst volgende automatische incasso na het schriftelijke verzoek. Volwassenen vallen buiten deze regeling. Onder volwassenen verstaan we spelers die op basis van hun leeftijd in de senioren moeten voetballen.

Overige kosten

  • Bij aanmelden wordt eenmalig €10 administratiekosten in rekening gebracht
  • Bij overschrijving worden de KNVB-kosten in rekening gebracht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!